Milieubeleidsverklaring BBI Travel

 
De medewerkers en directie van BBI Travel zijn zich bewust van de invloed van reizen op het milieu en stellen zich het volgende te doel: bedrijfsvoering op milieubewuste wijze, o.a. zorgvuldig omgaan met energie en materialen.
 
BBI Travel wil klimaatneutraal ondernemen. Onze klimaatneutrale onderneming compenseert de CO2-uitstoot veroorzaakt door verschillende bedrijfsactiviteiten: zakelijke vliegreizen, transport- en autokilometers, energie- en gasverbruik via Climate Neutral.
Onze verdere doelstelling is hierover voorlichting aan consument en leveranciers te geven.
    Om de doelstellingen te behalen zal de directie van BBI Travel deze in het maandelijkse interne overleg met de medewerk(st)ers evalueren en indien mogelijk de doelen bijstellen. 
      
    Agenten-Login
    Nieuwe aanmelding