Privacy beleid

Privacy beleid
BBI Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer u gegevens aan BBI Travel verstrekt, vallen deze gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.
Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder meldingsnummer m1616800. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

Invullen van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen,
het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.
Tijdens het boekingsproces kunt u worden gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen
gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die BBI Travel verzamelt en verwerkt, verwijzen we naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heeft u direct inzage.

Verwerking van persoonsgegevens
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die
u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.
Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole,
immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kunt u dit doen bij BBI Travel over mail via info@bbi-travel.nl of telefonisch op 050-3136000.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: BBI Travel over mail via info@bbi-travel.nl of telefonisch op 050-3136000.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

 

Laatste wijziging: 25 november 2015

Agenten-Login
Nieuwe aanmelding